วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันรัฐธรรมนูญ

ccc.jpg
ความหมายของรัฐธรรมนูญ 
          รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ 

                                                      ประวัติความเป็นมา          การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศสาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

                                       สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

                     +  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย 

              
 + หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย 

พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ 

                    
  อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
        
  + รัฐบาลได้ออกกฏหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร  

ถวายพระพร

t2.jpgทรงพระเจริญ 

เรียน

โอ๊ย! เรียนอีกแล้ว

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สร้างบล็อก


วันนี้วันที่  22  พฤศจิกายน อารมณ์ดีเพราะมีความสุข

โครตสับสน